WIY logo

לייב WIY 27.12.22

במפגש הצגתי את הקונטיינרים של אלמנטור, את התכונות והייתרונות שלהם, הדגמנו גם איך אפשר להמיר אזורים בעמוד (שזו השיטה הישנה של אלמנטור לבניית עמודים) לקונטיינרים.

חשוב לציין שגם כשמפעילים את האפשרות של הקונטיינרים (פלקסבוקס קונטיינר) באתר עדיין לא חייבים להמיר את כל העמודים לקונטיינרים ואפשר אפילו להכין עמוד שיש בו גם אזורים ועמודות וגם קונטיינרים.

חיפוש מהיר

שיעורים נוספים בקורס

(כדאי לשים לב שאפשר לדפדף בתוך רשימת השיעורים כדי לראות עוד ממנה)

« » עמוד 1 / 3