הגדרות אלמנטור – חלק 2 – ניסויים

הגדרות אלמנטור 2

ניסויים הם חלק חשוב בהתפתחות של אלמנטור, בדרך להטמעתם כחלק בלתי נפרד מהמערכת אלמנטור מציעים לנו להתנסות בתכונות כאלה ואחרות. הם מגדירים 3 שלבים של ניסוי: אלפא, בטא ותכונות יציבות. אלפא ובטא הם השלב הראשון והשני בדרך להתייצבות של מערכת, לחלק מהתכונות הללו הם אפילו מצרפים ‘אזהרת מסע’, שאומרת שכדאי לנסות את התכונה או הכלי […]