ניהול תפקידים באלמנטור

ניהול תפקידים באלמנטור

ניהול תפקידים באלמנטור מאפשר לנו רמה נוספת של שליטה בתפקידים שמטרתה להגן על האתר מעריכה של העיצוב שלו וגרימת נזק של משתמשים לא מיומנים. לכל משתמש נוכל להגדיר האם תהיה לו גישה רק לעריכת התוכן, והאם תהיה לו גישה לעורך בכלל.